scc_oxido_logo

Organski in anorganski peroksidi od leta 1992

OXIDO s.r.l. proizvaja in trži organske in anorganske perokside od svoje ustanovitve leta 1992. Njihov know–how je rezultat kombinacije izkušenj in znanj, ki so jih sodelavci pridobili v več kot 25 letih poslovanja tako v proizvodnji kot v trženju organskih peroksidov.