Podatki podjetja

Firma:
SCC Special Commercial Constructions
Proizvodnja, trgovina in zastopstva d.o.o.
ID za DDV:
SI17268877
Skrajšana firma:
SCC d.o.o.
TRR:
02309-0011385531
Sedež:
Blatnica 16, 1236 Trzin, SI-Slovenia
IBAN:
SI56 0230 9001 1385 531
Matična št.:
5370230
SWIFT:
LJBASI2X
Registracija:
Temeljno sodišče v Ljubljani SRG 2900/90
Osnovni kapital:
87.982,00 €
Direktor:
Miha Zadnik
E-naslov:
info@scc.si
Telefon:
+386 1 562 11 23
+386 1 562 11 24
+386 1 563 72 94
Fax:
+386 1 562 11 51